Bloková výnimka

 

  Spoločnosť CL Cars vykonáva servisné prehliadky a ostatné servisné úkony potrebné pre bežnú údržbu automobilov aj pre nové vozidlá v záruke, v zmysle Nariadenia Európskej komisie č. 1400 / 2002 z 31.júla 2002. V oficiálnej informačnej príručke EK o uplatňovaní tohto nariadenia sa doslovne na strane 44 uvádza:

 •  

   

   

  "Ak spotrebiteľ dá počas záručnej lehoty výrobcu opraviť svoje vozidlo alebo vykonať údržbu na ňom nezávislej opravovni, záruka môže prepadnúť, ak vykonaná práca je chybná. Všeobecný záväzok dať počas tohto obdobia robiť údržbu alebo opravu auta len v schválenej sieti opravovní, by pripravilo spotrebiteľov o právo rozhodnúť sa dať urobiť údržbu alebo opravu svojho vozidla nezávislej opravovni a zabránil by, najmä v prípade "rozšírených záruk", aby takéto opravovne mohli účinne súťažiť so schválenou sieťou opravovní".

 • V praxi to znamená, že výrobca automobilov musí uznať servisné prehliadky v rámci pravidelnej údržby vozidla, aj keď bola údržba vozidla urobená nezávislým značkovým servisom, akým je napríklad CL Cars. To platí samozrejme za predpokladu, že vykonané opravy boli urobené bezchybne a boli použité schválené náhrady originálnych náhradných dielov.

 • Tieto podmienky CL Cars v plnej miere spĺňa. Na všetky náhradné diely a materiál (motorový olej, filtre, výpustné skutky a pod.), ktoré boli predmetom servisného zásahu v prevádzke CL Cars, preberá záruku spoločnosť CL Cars, resp. výrobca schváleného náhradného dielu (spoločnosti BOSCH, Shell, Castrol a pod.)

 Zmluvné poisťovne ( pre hlásenie poistnej udalosti klikite na logo konkrétnej poisťovne )

         

Copyright © 2007 Decam s.r.o. - All rights reserved