Oprava čelného skla

Ponúkame opravy lokálnych poškodení čelného skla.

Ak máte havarijné poistenie, informujte sa v našej prevádzke na možnosť bezplatnej opravy skla bez straty bonusu.

 

 Zmluvné poisťovne ( pre hlásenie poistnej udalosti klikite na logo konkrétnej poisťovne )

         

Copyright © 2007 Decam s.r.o. - All rights reserved