Servis klimatizácie

Nezanedbajte klimatizáciu vo Vašom vozidle a predídete nechceným komplikáciam. V našom servise Vám ponúkame diagnostiku správnej funkcie klimatizácie a kompletný servis na plneautomatickom zariadení SILVER FUTURA DIAG.

-diagnostika správnej funkcie

-odsatie pôvodného chladiva

-vákuovanie

-test tesnosti

-automatické doplnenie chladiva

-preplach systému

-tlač nameraných hodnôt

-dezinfekciu a čistenie vnútorného rozvodu vzduchu

 Zmluvné poisťovne ( pre hlásenie poistnej udalosti klikite na logo konkrétnej poisťovne )

         

Copyright © 2007 Decam s.r.o. - All rights reserved