Technologický postup

Prvoradá je pre nás kvalita, na svoju prácu sme hrdí......

Pre DECAM je kvalita rozhodujúca. Vďaka systému školení našich ľudí a vzájomnej kontroly sa nám podarilo znížiť riziko chýb pri montáži na minimum.

Výmena vlepovaného skla:

Časovo náročnejšia montáž ( 3 – 8 hodín), a to hlavne z dôvodu vytvrdnutia lepidla na báze PUR. Pracujeme podľa overených montážnych postupov doporučených výrobcom vozidla a s autochémiou používanou v prvovýrobe. Na montáž poskytujeme neobmedzenú záruku proti zatekaniu, ktorá je limitovaná výlučne životnosťou karosérie.

Výmena skla v gumovom profile:

Čas výmeny sa pohybuje od 0,5 do 2 hodín. Ak je nevyhnutná výmena tesniaceho profilu, určite vás na to upozorníme. Na výmenu poskytujeme záruku proti zatekaniu.

 

Oprava lokálneho poškodenia čelného skla:

Nie vždy je nevyhnutná výmena poškodeného čelného skla. Lokálne poškodenia je možné opraviť technológiou zalievania. Najskôr sa z miesta poškodenia vysaje vzduch a preplachom sa odstránia drobné nečistoty a vlhkosť. Miesto sa vyplní transparentnou živicou a tá sa nechá vytvrdnúť pod UV žiarením. Opravené sklo má rovnaké vzhľadové a mechanické vlastnosti ako nepoškodené sklo. Na kvalitu opravy má vplyv doba, ktorá uplynula od momentu poškodenia do doby opravy a v neposlednom rade charakter poškodenia. Preto je dôležité kontaktovať nás čo najskôr. Ak vám iné povinnosti bránia v návšteve nášho servisu prelepte poškodené miesto priesvitnou lepiacou páskou. Spomalíte prenikanie nečistôt a vzdušnej vlhkosti do miesta poškodenia.

Na opravu skla poskytujeme záruku. V prípade, že sa po oprave rozhodnete predsa sklo vymeniť, cenu opravy vám odpočítame.

 

Montáž bočných a zadných skiel:

Čas montáže od 10 min.do 2 hodín. Používame overené postupy doporučené výrobcom vozidla. Súčasťou montáže je dôkladné vyčistenie interiéru od úlomkov skla.Zmluvné poisťovne ( pre hlásenie poistnej udalosti klikite na logo konkrétnej poisťovne )

         

Copyright © 2007 Decam s.r.o. - All rights reserved